Khóa chuyển mạch K&N

Liên hệ

Nhà sản xuất: Kraus & Naimer

Công ty TNHH TB Hydro Việt Nam! Là đại lý phân phối sản phẩm: Khóa chuyển mạch Kraus & Naimer K&N Catalogue: https://www.krausnaimer.com/sg_en/catalogs Khoá chuyển mạch Volt Khoá chuyển mạch Ampe Khoá điều khiển máy cắt Khoá điều khiển on/off Khoá điều khiển tự trả về Khoá điều khiển 2, 3,5 loại nhỏ,nhiều vị trí Mã thông dụng: Kích thước 30x30 1P ON-OFF - CG4-A200-600 FS 1P 1-OFF-2 - CG4-A210-600 FS 1P 1-2 - CG4-A220-600...

Công ty TNHH TB Hydro Việt Nam!

Là đại lý phân phối sản phẩm: Khóa chuyển mạch Kraus & Naimer K&N

Catalogue: https://www.krausnaimer.com/sg_en/catalogs

Khoá chuyển mạch Volt
Khoá chuyển mạch Ampe
Khoá điều khiển máy cắt
Khoá điều khiển on/off
Khoá điều khiển tự trả về
Khoá điều khiển 2, 3,5 loại nhỏ,nhiều vị trí

Mã thông dụng:

Kích thước 30x30
1P ON-OFF - CG4-A200-600 FS
1P 1-OFF-2 - CG4-A210-600 FS
1P 1-2 - CG4-A220-600 FS
1P ON-OFF + KEY - CG4-A200/SG6796*FS1      

Kích thước 48x48                

Voltmeter 3P, 3 w (4W)  TR-ST-RS-O-RO-SO-TO  CA10-A007/SG9033E          
Ammeter - 2 Cực , 2ct  3 - Off - 1 - 2            CA10-A038-621E     
Ampere Switch (4 vị trí)         CA10-A058/SG9100E          
1pole ON-OFF            CA10-A200-620E     
1pole 1-OFF-2 (hoặc Man-Off-Auto)            CA10-A210-620E     
2pole 1-OFF-2 (hoặc Man-Off-Auto)            CA10-A211-620E     
3pole 1-OFF-2 (hoặc Man-Off-Auto)            CA10-A212-620E     
3pole 1-OFF-2 ,có chìa khóa và tay vặn chung          CA10-A212*FT S0V750D/3H/21    
4pole 1-OFF-2 (hoặc Man-Off-Auto)            CA10-A213-620E     
4pole 1-OFF-2, có chìa khóa và tay vặn chung          CA10-A213*FT2 SOV750D/3H/21 
1pole 1  -  0  -  2 Switch ( có lò xo tự trả về)  CA10-A214-600E     
2pole 1  -  0  -  2 Switch ( có lò xo tự trả về)  CA10-A215-600E     
3pole 1  -  0  -  2 Switch ( có lò xo tự trả về)  CA10-A216-600E     
2pole 1 - 2  không có vị trí 0ff 60 (độ)           CA10-A221-600E     
3pole 1 - 2  không có vị trí 0ff 60 (độ)           CA10-A222-600E     
4pole 1 - 2  không có vị trí 0ff 60 (độ)           CA10-A223-600E     
1pole 3 bước 0-1-2-3 có vị trí off       CA10-A241-600E     
1pole 4 bước 0-1-2-3-4 có vỊ trí off   CA10-A242-600E     
1pole 5 bước 0-1-2-3-4-5 có vỊ trí off            CA10-A243-600E     
2pole 3 bước 0-1-2-3 có vỊ trí off       CA10-A261-600E     
2pole 4 bước 0-1-2-3-4 có vỊ trí off   CA10-A262-600E     
3pole 3 bước 1-2-3 không có off        CA10-A270-600E     
3pole 5 bước 1-2-3-4-5 không có off CA10-A272-600E     
3pole on/off 90 (độ)  0 - 1       CA10-A292-600E     
4pole on/off 90 (độ)  0 - 1 ( có 1 cực đóng trước 60 độ)        CA10-A293-620E     
2pole 1 - 2   30( độ)    tự trả về, không có vị trí off    CA10-A296-600E     
4 pole on/off 90 (độ)  0 - 1      CA10-A324-600E     
6pole on/off 90 (độ)  0 - 1  ( 1 cực đóng trước 30 độ)            CA10-A326-600E     
8pole on/ off  60(độ)  0 - 1      CA10-A344-600E     
5pole 1 - 0 - 2 có vị trí off 60 ( độ)     CA10-A361   
5pole 1 - 0 - 2 có vị trí off 60 ( độ), Có chìa khoá và tay vặn chung  CA10-A361-600*FT2 SOV750D     
8pole 1 - 0 - 2 có vị trí off 60 ( độ), Có chìa khoá và tay vặn chung  CA10-A364-600*FT2 SOV750D     
2pole có vị trí off  1 - 0 - 2 có lò xo tự trả về CA10-A715-600E     
2pole 1 - 2 (hoặc Auto-Man) không có vị trí 0ff 60 (độ)        CA10-A721-600E     
2pole 1 - 2  không có vị trí 0ff 60 (độ)+ Có chìa khoá và tay vặn chung       CA10-A721-600E S0 V750/A2E2/601         
3pole 1 - 2(hoặc Auto-Man)  không có vị trí 0ff 60 (độ)        CA10-A722-600E     
4pole 1 - 2(hoặc Auto-Man)  không có vị trí 0ff 60 (độ)        CA10-A723-600E     
4pole 1 - 2  không có vị trí 0ff 60 (độ)+ có chìa khoá và tay vặn chung        CA10-A723-600E S0 V750/A2E2/601         
Control Switch for Breaker

Khoá cho máy cắt (Control Switch for Disconnector) - CA10-SGE108*FT


Khoá cho dao cách ly (Control Switch for Earthing) - CA10-SGE109*FT    

Khoá hiển thị tiếp đất - CA10-SGE110*FT    

3P ON-OFF+V840G , 25A    KG20B-T203/SGY006E       
3P ON-OFF+V840G , 32A    KG32B-T203/SGY006E       
3P ON-OFF+V840G , 40A    KG41B-T203/SGY006E       
3P ON-OFF+V840G , 63A    KG64B-T203/SGY006E 

 

Liên hệ đặt hàng: Ms.Tuyet 0984 250 964

Sản phẩm đã xem

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Zalo TB HYDRO Việt Nam 0984250964
Lên đầu trang