Máy cắt không khí ACB ABB

Liên hệ

Nhà sản xuất: ABB

Phân phối máy cắt không khí ABB chính hãng Hãng sản xuất: ABB Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT Mã thường dùng tại Việt nam: E4.2S 4000A 85KA 4P; E4.2S 3200A 85KA 4P; E2.2S 2500A 85KA 4P; E2.2S 2000A 85KA 4P; E2.2S 1600A 85KA 4P; E2.2S 1250A 85KA 4P; E2.2S 1000A 85KA 4P; E2.2S 800A 85KA 4P;...

Phân phối máy cắt không khí ABB chính hãng

Hãng sản xuất: ABB
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO, CQ, hóa đơn VAT

Mã thường dùng tại Việt nam:

E4.2S 4000A 85KA 4P; E4.2S 3200A 85KA 4P; E2.2S 2500A 85KA 4P; E2.2S 2000A 85KA 4P; E2.2S 1600A 85KA 4P; E2.2S 1250A 85KA 4P; E2.2S 1000A 85KA 4P; E2.2S 800A 85KA 4P; E2.2S 250A 85KA 4P; E4.2N 4000A 66KA 4P; E4.2N 3200A 66KA 4P; E2.2N 2500A 66KA 4P; E2.2N 2000A 66KA 4P; E1.2N 1600A 66KA 4P; E1.2N 1250A 66KA 4P; E1.2N 1000A 66KA 4P; E1.2N 800A 66KA 4P; E1.2N 630A 66KA 4P; E1.2N 250A 66KA 4P; E1.2C 1600A 50KA 4P; E1.2C 1250A 50KA 4P; E1.2C 1000A 50KA 4P; E1.2C 800A 50KA 4P; E1.2C 630A 50KA 4P; E2.2B 2000A 42KA 4P; E1.2B 1600A 42KA 4P; E1.2B 1250A 42KA 4P; E1.2B 1000A 42KA 4P; E1.2B 800A 42KA 4P; E1.2B 630A 42KA 4P; E4.2S 4000A 85KA 3P; E4.2S 3200A 85KA 3P; E2.2S 2500A 85KA 3P; E2.2S 2000A 85KA 3P; E2.2S 1600A 85KA 3P; E2.2S 1250A 85KA 3P; E2.2S 1000A 85KA 3P; E2.2S 800A 85KA 3P; E2.2S 250A 85KA 3P; E4.2N 4000A 66KA 3P; E4.2N 3200A 66KA 3P; E2.2N 2500A 66KA 3P; E2.2N 2000A 66KA 3P; E1.2N 1600A 66KA 3P; E1.2N 1250A 66KA 3P; E1.2N 1000A 66KA 3P; E1.2N 800A 66KA 3P; E1.2N 630A 66KA 3P; E1.2N 250A 66KA 3P; E1.2C 1600A 50KA 3P; E1.2C 1250A 50KA 3P;  E1.2C 1000A 50KA 3P;  E1.2C 800A 50KA 3P;  E1.2C 630A 50KA 3P;  E2.2B 2000A 42KA 3P;  E1.2B 1600A 42KA 3P;  E1.2B 1250A 42KA 3P;  E1.2B 1000A 42KA 3P  E1.2B 800A 42KA 3P;  E1.2B 630A 42KA 3P;  E6.2X 6300A 150KA 4P;  E6.2X 5000A 150KA 4P;  E6.2X 4000A 150KA 4P;  E6.2V 6300A 150KA 4P;  E6.2V 5000A 150KA 4P;  E6.2V 4000A 150KA 4P;  E4.2V 3200A 150KA 4P;  E4.2V 2500A 150KA 4P;  E4.2V 2000A 150KA 4P;  E6.2H 6300A 100KA 4P;  E6.2H 5000A 100KA 4P;  E4.2H 4000A 100KA 4P;  E4.2H 3200A 100KA 4P;  E2.2H 2500A 100KA 4P;  E2.2H 2000A 100KA 4P;  E2.2H 1600A 100KA 4P;  E2.2H 1250A 100KA 4P;  E2.2H 1000A 100KA 4P;  E2.2H 800A 100KA 4P;  E6.2X 6300A 150KA 3P;  E6.2X 5000A 150KA 3P;  E6.2X 4000A 150KA 3P;  E6.2V 6300A 150KA 3P;  E6.2V 5000A 150KA 3P;  E6.2V 4000A 150KA 3P;  E4.2V 3200A 150KA 3P;  E4.2V 2500A 150KA 3P;  E4.2V 2000A 150KA 3P;  E6.2H 6300A 100KA 3P;  E6.2H 5000A 100KA 3P;  E4.2H 4000A 100KA 3P;  E4.2H 3200A 100KA 3P;  E2.2H 2500A 100KA 3P;  E2.2H 2000A 100KA 3P;  E2.2H 1600A 100KA 3P;  E2.2H 1250A 100KA 3P;  E2.2H 1000A 100KA 3P;  E2.2H 800A 100KA 3P;  E6.2X 6300A 150KA 4P;  E6.2X 5000A 150KA 4P;  E6.2X 4000A 150KA 4P ;  E6.2V 6300A 150KA 4P ;  E6.2V 5000A 150KA 4P ;  E6.2V 4000A 150KA 4P ;  E4.2V 3200A 150KA 4P ;  E4.2V 2500A 150KA 4P ;  E4.2V 2000A 150KA 4P ;  E6.2H 6300A 100KA 4P ;  E6.2H 5000A 100KA 4P ;  E4.2H 4000A 100KA 4P ;  E4.2H 3200A 100KA 4P ;  E2.2H 2500A 100KA 4P ;  E2.2H 2000A 100KA 4P ;  E2.2H 1600A 100KA 4P ;  E2.2H 1250A 100KA 4P ;  E2.2H 1000A 100KA 4P ;  E2.2H 800A 100KA 4P ;  E4.2S 4000A 85KA 4P ;  E4.2S 3200A 85KA 4P ;  E2.2S 2500A 85KA 4P ;  E2.2S 2000A 85KA 4P ;  E2.2S 1600A 85KA 4P ;  E2.2S 1250A 85KA 4P ;  E2.2S 1000A 85KA 4P ;  E2.2S 800A 85KA 4P ;  E2.2S 250A 85KA 4P ;  E4.2N 4000A 66KA 4P ;  E4.2N 3200A 66KA 4P ;  E2.2N 2500A 66KA 4P ;  E1.2N 1600A 66KA 4P ;  E1.2N 1250A 66KA 4P ;  E1.2N 1000A 66KA 4P ;  E1.2N 800A 66KA 4P ;  E1.2N 630A ;  E2.2N 2000A 66KA 4P ;  E1.2N 250A 66KA 4P ;  E1.2C 1600A 50KA 4P ;  E1.2C 1250A 50KA 4P ;  E1.2C 1000A 50KA 4P ;  E1.2C 800A 50KA 4P ;  E1.2C 630A 50KA 4P ;  E2.2B 2000A 42KA 4P ;  E1.2B 1600A 42KA 4P ;  E1.2B 1250A 42KA 4P ;  E1.2B 1000A 42KA 4P ;  E1.2B 800A 42KA 4P ;  E1.2B 630A 42KA 4P ;  E6.2X 6300A 150KA 3P ;  E6.2X 5000A 150KA 3P ;  E6.2X 4000A 150KA 3P;  E6.2V 6300A 150KA 3P ;  E6.2V 5000A 150KA 3P ;  E6.2V 4000A 150KA 3P ;  E4.2V 3200A 150KA 3P ;  E4.2V 2500A 150KA 3P ;  E4.2V 2000A 150KA 3P ;  E6.2H 6300A 100KA 3P ;  E6.2H 5000A 100KA 3P ;  E4.2H 4000A 100KA 3P ;  E4.2H 3200A 100KA 3P ;  E2.2H 2500A 100KA 3P ;  E2.2H 2000A 100KA 3P ;  E2.2H 1600A 100KA 3P ;  E2.2H 1250A 100KA 3P ;  E2.2H 1000A 100KA 3P ;  E2.2H 800A 100KA 3P ;  E4.2S 4000A 85KA 3P ;  E4.2S 3200A 85KA 3P ;  E2.2S 2500A 85KA 3P ;  E2.2S 2000A 85KA 3P ;  E2.2S 1600A 85KA 3P ;  E2.2S 1250A 85KA 3P ;  E2.2S 1000A 85KA 3P ;  E2.2S 800A 85KA 3P ;  E2.2S 250A 85KA 3P ;  E4.2N 4000A 66KA 3P ;  E4.2N 3200A 66KA 3P ;  E2.2N 2500A 66KA 3P ;  E2.2N 2000A 66KA 3P ;  E1.2N 1600A 66KA 3P ;  E1.2N 1250A 66KA 3P ;  E1.2N 1000A 66KA 3P ;  E1.2N 800A 66KA 3P ;  E1.2N 630A 66KA 3P ;  E1.2N 250A 66KA 3P ;  E1.2C 1600A 50KA 3P ;  E1.2C 1250A 50KA 3P ;  E1.2C 1000A 50KA 3P ;  E1.2C 800A 50KA 3P ;  E1.2C 630A 50KA 3P ;  E2.2B 2000A 42KA 3P ;  E1.2B 1600A 42KA 3P ;  E1.2B 1250A 42KA 3P ;  E1.2B 1000A 42KA 3P ;  E1.2B 800A 42KA 3P ;  E1.2B 630A 42KA 3P

Sản phẩm đã xem

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Zalo TB HYDRO Việt Nam 0984250964
Lên đầu trang