MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB MASTERPACT NW SCHNEIDER

Liên hệ

Nhà sản xuất: SCHNEIDER

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB MASTERPACT NW SCHNEIDER MasterPact NW đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1 và 2 Đáp ứng dòng điện định mức 800A đến 6300A Có thể sử dụng trong môi trường bị ăn mòn cao công nghiệp Có bộ đấu dây cáp và Micrologic 2.0A Có 4 tiếp điểm báo trạng thái và 1 báo sự cố   MÃ SẢN PHẨM NW08H13F2     ACB NW 3P...

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB MASTERPACT NW SCHNEIDER

  • MasterPact NW đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1 và 2
  • Đáp ứng dòng điện định mức 800A đến 6300A
  • Có thể sử dụng trong môi trường bị ăn mòn cao công nghiệp
  • Có bộ đấu dây cáp và Micrologic 2.0A
  • Có 4 tiếp điểm báo trạng thái và 1 báo sự cố

 

MÃ SẢN PHẨM

NW08H13F2    
ACB NW 3P 800A 65kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW10H13F2    
ACB NW 3P 1000A 65kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW12H13F2    
ACB NW 3P 1250A 65kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW16H13F2    
ACB NW 3P 1600A 65kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW20H13F2    
ACB NW 3P 2000A 65kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW25H13F2    
ACB NW 3P 2500A 65kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW32H13F2    
ACB NW 3P 3200A 65kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW32H13F3    
ACB NW 3P 4000A 65kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW4BH13F2    
ACB NW 3P 4000bA 100kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 4000bA, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW50H13F2    
ACB NW 3P 5000A 100kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW63H13F2    
ACB NW 3P 6300A 100kA H1 Fixed
3P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW08H14F2    
ACB NW 4P 800A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW10H14F2    
ACB NW 4P 1000A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW12H14F2    
ACB NW 4P 1250A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW16H14F2    
ACB NW 4P 1600A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW20H14F2    
ACB NW 4P 2000A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW25H14F2    
ACB NW 4P 2500A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW32H14F2    
ACB NW 4P 3200A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW32H14F3    
ACB NW 4P 4000A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW4BH14F2    
ACB NW 4P 4000bA 100kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 4000bA, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW08H14F2    
ACB NW 4P 800A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW10H14F2    
ACB NW 4P 1000A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW12H14F2    
ACB NW 4P 1250A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW16H14F2    
ACB NW 4P 1600A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW20H14F2    
ACB NW 4P 2000A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW25H14F2    
ACB NW 4P 2500A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed 

NW32H14F2    
ACB NW 4P 3200A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW32H14F3    
ACB NW 4P 4000A 65kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW4BH14F2    
ACB NW 4P 4000bA 100kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 4000bA, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW50H14F2    
ACB NW 4P 5000A 100kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW63H14F2    
ACB NW 4P 6300A 100kA H1 Fixed
4P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Fixed

NW08H13D2    
ACB NW 3P 800A 65kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW10H13D2    
ACB NW 3P 1000A 65kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW12H13D2    
ACB NW 3P 1250A 65kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW16H13D2    
ACB NW 3P 1600A 65kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW20H13D2    
ACB NW 3P 2000A 65kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW25H13D2    
ACB NW 3P 2500A 65kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW32H13D2    
ACB NW 3P 3200A 65kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW32H13D3    
ACB NW 3P 4000A 65kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW4BH13D2    
ACB NW 3P 4000bA 100kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 4000bA, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW50H13D2    
ACB NW 3P 5000A 100kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW63H13D2    
ACB NW 3P 6300A 100kA H1 Drawout
3P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW08H14D2    
ACB NW 4P 800A 65kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW10H14D2    
ACB NW 4P 1000A 65kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW12H14D2    
ACB NW 4P 1250A 65kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW16H14D2    
ACB NW 4P 1600A 65kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW20H14D2    
ACB NW 4P 2000A 65kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW25H14D2    
ACB NW 4P 2500A 65kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW32H14D2    
ACB NW 4P 3200A 65kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW32H14D3    
ACB NW 4P 4000A 65kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW4BH14D2    
ACB NW 4P 4000bA 100kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 4000bA, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW50H14D2    
ACB NW 4P 5000A 100kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Drawout

NW63H14D2    
ACB NW 4P 6300A 100kA H1 Drawout
4P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại H1, Drawout

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: HOTLINE 0984 250 964

Sản phẩm đã xem

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Zalo TB HYDRO Việt Nam 0984250964
Lên đầu trang