MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB METALSOL LS

Liên hệ

Nhà sản xuất: LS ELECTRIC

Máy cắt không khí ACB Metalsol LS dòng sản phẩm được sử dụng cho hệ thống mạng lưới điện phân phối công nghiệp có dòng định mức 630A - 6300A. ACB Metalsol LS đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2 Khả năng cắt dòng ngắn mạch lên đến 120kA Dòng điện định mức hoạt động từ 630A - 6300A Sản xuất: Hàn Quốc. Mã sản phẩm: AN-06D3-06H     Metasol ACB 3P...

Máy cắt không khí ACB Metalsol LS dòng sản phẩm được sử dụng cho hệ thống mạng lưới điện phân phối công nghiệp có dòng định mức 630A - 6300A.

ACB Metalsol LS đáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2

Khả năng cắt dòng ngắn mạch lên đến 120kA

Dòng điện định mức hoạt động từ 630A - 6300A

Sản xuất: Hàn Quốc.

Mã sản phẩm:

AN-06D3-06H    
Metasol ACB 3P 630A 65kA Fixed
3P, Dòng định mức: 630A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-08D3-08H    
Metasol ACB 3P 800A 65kA Fixed
3P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-10D3-10H    
Metasol ACB 3P 1000A 65kA Fixed
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-13D3-13H    
Metasol ACB 3P 1250A 65kA Fixed
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-16D3-16H    
Metasol ACB 3P 1600A 65kA Fixed
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AS-20E3-20H    
Metasol ACB 3P 2000A 85kA Fixed
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-25E3-25H    
Metasol ACB 3P 2500A 85kA Fixed
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-32E3-32H    
Metasol ACB 3P 3200A 85kA Fixed
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-40E3-40V    
Metasol ACB 3P 4000A 85kA Fixed
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-40F3-40H    
Metasol ACB 3P 4000A 100kA Fixed
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

AS-50F3-50H    
Metasol ACB 3P 5000A 100kA Fixed
3P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

AS-63G3-63H    
Metasol ACB 3P 6300A 100kA Fixed
3P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

AN-06D3-06A    
Metasol ACB 4P 630A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 630A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-08D3-08A    
Metasol ACB 4P 8000A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-10D3-10A    
Metasol ACB 4P 1000A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-13D3-13A    
Metasol ACB 4P 1250A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-16D3-16A    
Metasol ACB 4P 1600A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AS-20E3-20A    
Metasol ACB 4P 2000A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-25E3-25A    
Metasol ACB 4P 2500A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-32E3-32A    
Metasol ACB 4P 3200A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-63G3-63H    
Metasol ACB 3P 6300A 100kA Fixed
3P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

AN-06D3-06A    
Metasol ACB 4P 630A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 630A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-08D3-08A    
Metasol ACB 4P 8000A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-10D3-10A    
Metasol ACB 4P 1000A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-13D3-13A    
Metasol ACB 4P 1250A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AN-16D3-16A    
Metasol ACB 4P 1600A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

AS-20E3-20A    
Metasol ACB 4P 2000A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-25E3-25A    
Metasol ACB 4P 2500A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-32E3-32A    
Metasol ACB 4P 3200A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-40E3-40A    
Metasol ACB 4P 4000A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

AS-40F3-40A    
Metasol ACB 4P 4000A 100kA Fixed
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

AS-50F3-50A    
Metasol ACB 4P 5000A 100kA Fixed
4P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

AS-63G3-63A    
Metasol ACB 4P 6300A 100kA Fixed
4P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

AN-06D4-06H    
Metasol ACB 3P 630A 65kA Drawout
3P, Dòng định mức: 630A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

AN-08D4-08H    
Metasol ACB 3P 800A 65kA Drawout
3P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

AN-10D4-10H    
Metasol ACB 3P 1000A 65kA Drawout
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

AN-13D4-13H    
Metasol ACB 3P 1250A 65kA Drawout
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

AN-16D4-16H    
Metasol ACB 3P 1600A 65kA Drawout
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

AS-20E4-20H    
Metasol ACB 3P 2000A 85kA Drawout
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

AS-25E4-25H    
Metasol ACB 3P 2500A 85kA Drawout
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

AS-32E4-32H    
Metasol ACB 3P 3200A 85kA Drawout
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

AS-40E4-40V    
Metasol ACB 3P 4000A 85kA Drawout
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

AS-40F4-40H    
Metasol ACB 3P 4000A 100kA Drawout
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại di động

AS-50F4-50H    
Metasol ACB 3P 5000A 100kA Drawout
3P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại di động

AS-63G4-63H    
Metasol ACB 3P 6300A 100kA Drawout
3P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại di động

AN-06D4-06A    
Metasol ACB 4P 630A 65kA Drawout
4P, Dòng định mức: 630A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

AN-08D4-08A    
Metasol ACB 4P 8000A 65kA Drawout
4P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

AN-10D4-10A    
Metasol ACB 4P 1000A 65kA Drawout
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

AN-13D4-13A    
Metasol ACB 4P 1250A 65kA Drawout
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

AN-16D4-16A    
Metasol ACB 4P 1600A 65kA Drawout
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

AS-20E4-20A    
Metasol ACB 4P 2000A 85kA Drawout
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

AS-25E4-25A    
Metasol ACB 4P 2500A 85kA Drawout
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

AS-32E4-32A    
Metasol ACB 4P 3200A 85kA Drawout
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

Sản phẩm đã xem

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Zalo TB HYDRO Việt Nam 0984250964
Lên đầu trang