MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB EASYPACT MVS SCHNEIDER

Liên hệ

Nhà sản xuất: SCHNEIDER

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider có dòng định mức 800A đến 4000A dòng sản phẩm chuyên dùng để bảo vệ và đo lường kiểm soát mạng lưới điện phân phối. Bảo vệ ngắn mạch và kiểm soát mạng điện phân phối Dòng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2 Hoạt động trong dòng điện định mức: 800A - 4000A Khả...

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider có dòng định mức 800A đến 4000A dòng sản phẩm chuyên dùng để bảo vệ và đo lường kiểm soát mạng lưới điện phân phối.

 • Bảo vệ ngắn mạch và kiểm soát mạng điện phân phối
 • Dòng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947-2
 • Hoạt động trong dòng điện định mức: 800A - 4000A
 • Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 50kA, 65kA
 • Hiệu suất làm việc đáng tin cậy, độ an toàn cao

Thông số kỹ thuật

 • Tên model: ACB EasyPact MVS Schneider
 • Dòng điện định mức: 800 – 4000A
 • Điện áp định mức: 690V, 50/60Hz
 • Điện áp chịu xung định mức: 12kV
 • Điện áp cách điện định mức: 1000V
 • Tiêu chuẩn thiết kế: IEC 60947-2,3

MÃ SẢN PHẨM:

MVS08N3MF2L    
ACB MVS 3P 800A 50kA N
3P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS10N3MF2L    
ACB MVS 3P 1000A 50kA N
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS12N3MF2L    
ACB MVS 3P 1250A 50kA N
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS16N3MF2L    
ACB MVS 3P 1600A 50kA N
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS20N3MF2L    
ACB MVS 3P 2000A 50kA N
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS25N3MF2L    
ACB MVS 3P 2500A 50kA N
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS32N3MF2L    
ACB MVS 3P 3200A 50kA N
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS40N3MF2L    
ACB MVS 3P 4000A 50kA N
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS08N4MF2L    
ACB MVS 4P 800A 50kA N
4P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS10N4MF2L    
ACB MVS 4P 1000A 50kA N
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS12N4MF2L    
ACB MVS 4P 1250A 50kA N
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS16N4MF2L    
ACB MVS 4P 1600A 50kA N
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS20N4MF2L    
ACB MVS 4P 2000A 50kA N
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS25N4MF2L    
ACB MVS 4P 2500A 50kA N
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS32N4MF2L    
ACB MVS 4P 3200A 50kA N
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS40N4MF2L    
ACB MVS 4P 4000A 50kA N
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS08N3MW2L    
ACB MVS 3P 800A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS10N3MW2L    
ACB MVS 3P 1000A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS12N3MW2L    
ACB MVS 3P 1250A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS16N3MW2L    
ACB MVS 3P 1600A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS16N4MF2L    
ACB MVS 4P 1600A 50kA N
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS20N4MF2L    
ACB MVS 4P 2000A 50kA N
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS25N4MF2L    
ACB MVS 4P 2500A 50kA N
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS32N4MF2L    
ACB MVS 4P 3200A 50kA N
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS40N4MF2L    
ACB MVS 4P 4000A 50kA N
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Fixed

MVS08N3MW2L    
ACB MVS 3P 800A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS10N3MW2L    
ACB MVS 3P 1000A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS12N3MW2L    
ACB MVS 3P 1250A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS16N3MW2L    
ACB MVS 3P 1600A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS20N3MW2L    
ACB MVS 3P 2000A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS25N3MW2L    
ACB MVS 3P 2500A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS32N3MW2L    
ACB MVS 3P 3200A 50kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS40N3MW2L    
ACB MVS 3P 4000A 55kA N Drawout
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 55kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS08N4MW2L    
ACB MVS 4P 800A 50kA N Drawout
4P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS10N4MW2L    
ACB MVS 4P 1000A 50kA N Drawout
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS12N4MW2L    
ACB MVS 4P 1250A 50kA N Drawout
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS16N4MW2L    
ACB MVS 4P 1600A 50kA N Drawout
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS20N4MW2L    
ACB MVS 4P 2000A 50kA N Drawout
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS25N4MW2L    
ACB MVS 4P 2500A 50kA N Drawout
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS32N4MW2L    
ACB MVS 4P 3200A 50kA N Drawout
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 50kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS40N4MW2L    
ACB MVS 4P 4000A 55kA N Drawout
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 55kA/440VAC, Loại N, Drawout

MVS08H3MF2L    
ACB MVS 3P 800A 65kA H
3P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS10H3MF2L    
ACB MVS 3P 1000A 65kA H
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS12H3MF2L    
ACB MVS 3P 1250A 65kA H
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS16H3MF2L    
ACB MVS 3P 1600A 65kA H
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS20H3MF2L    
ACB MVS 3P 2000A 65kA H
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS25H3MF2L    
ACB MVS 3P 2500A 65kA H
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS32H3MF2L    
ACB MVS 3P 3200A 65kA H
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS40H3MF2L    
ACB MVS 3P 4000A 65kA H
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS08H4MF2L    
ACB MVS 4P 800A 65kA H
4P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS10H4MF2L    
ACB MVS 4P 1000A 65kA H
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS12H4MF2L    
ACB MVS 4P 1250A 65kA H
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS16H4MF2L    
ACB MVS 4P 1600A 65kA H
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS20H4MF2L    
ACB MVS 4P 2000A 65kA H
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS25H4MF2L    
ACB MVS 4P 2500A 65kA H
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS32H4MF2L    
ACB MVS 4P 3200A 65kA H
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS40H4MF2L    
ACB MVS 4P 4000A 65kA H
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Fixed

MVS08H3MW2L    
ACB MVS 3P 800A 65kA H Drawout
3P, Dòng định mức: 800A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Drawout

MVS10H3MW2L    
ACB MVS 3P 1000A 65kA H Drawout
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Drawout

MVS12H3MW2L    
ACB MVS 3P 1250A 65kA H Drawout
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Drawout

MVS16H3MW2L    
ACB MVS 3P 1600A 65kA H Drawout
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Drawout

MVS20H3MW2L    
ACB MVS 3P 2000A 65kA H Drawout
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Drawout

MVS25H3MW2L    
ACB MVS 3P 2500A 65kA H Drawout
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Drawout

MVS32H3MW2L    
ACB MVS 3P 3200A 65kA H Drawout
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại H, Drawout

 

Liên hệ đặt hàng: 0984 250 964

Sản phẩm đã xem

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Zalo TB HYDRO Việt Nam 0984250964
Lên đầu trang