MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB AE-SW MITSUBISHI

Liên hệ

Nhà sản xuất: MITSUBISHI

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB AE-SW MITSUBISHI Máy cắt không khí ACB AE-SW Mitsubishi loại 3P, 4P được sử dụng để đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch quá tải cho hệ thống mạng điện phân phối, dễ dàng lắp đặt. AE-SW Mitsubishi đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2 Sản xuất tại Nhât Bản, đã được nhiệt đới hoá Khả năng cắt dòng ngắn mạch...

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB AE-SW MITSUBISHI

Máy cắt không khí ACB AE-SW Mitsubishi loại 3P, 4P được sử dụng để đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch quá tải cho hệ thống mạng điện phân phối, dễ dàng lắp đặt.

  • AE-SW Mitsubishi đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
  • Sản xuất tại Nhât Bản, đã được nhiệt đới hoá
  • Khả năng cắt dòng ngắn mạch lên đến 130kA
  • Thiết kế hiện đại, dễ dàng lắp đắt
  • Phù hợp sử dụng cho mạng lưới điện phân phối

 

MÃ SẢN PHẨM:

160001A00001L    
ACB AE630-SW 3P 630A 65kA Fixed
3P, Dòng định mức: 630A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160101A00004U    
ACB AE1000-SW 3P 1000A 65kA Fixed
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160201A00009R    
ACB AE1250-SW 3P 1250A 65kA Fixed
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160301A0000GK    
ACB AE1600-SW 3P 1600A 65kA Fixed
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160421A0000SA    
ACB AE2000-SWA 3P 2000A 65kA Fixed
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160401A0000NP    
ACB AE2000-SW 3P 2000A 85kA Fixed
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

160501A0000WX    
ACB AE2500-SW 3P 2500A 85kA Fixed
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

160601A000143    
ACB AE3200-SW 3P 3200A 85kA Fixed
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

160721A00019X    
ACB AE4000-SWA 3P 4000A 85kA Fixed
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

160401A0004WR    
ACB AE2000-SW 3P 2000A 100kA Fixed
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

160501A0005QK    
ACB AE2500-SW 3P 2500A 100kA Fixed
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

160601A0002RQ    
ACB AE3200-SW 3P 3200A 100kA Fixed
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

160721A0002RS    
ACB AE4000-SWA 3P 4000A 100kA Fixed
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

160801A00031M    
ACB AE4000-SW 3P 4000A 130kA Fixed
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại cố định

160831A0001E7    
ACB AE5000-SW 3P 5000A 130kA Fixed
3P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại cố định

160861A0001GX    
ACB AE6300-SW 3P 6300A 130kA Fixed
3P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại cố định

160011A00002C    
ACB AE630-SW 4P 630A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 630A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160111A00006K    
ACB AE1000-SW 4P 1000A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160211A0000BB    
ACB AE1250-SW 4P 1250A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160311A0000K8    
ACB AE1600-SW 4P 1600A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160601A0002RQ    
ACB AE3200-SW 3P 3200A 100kA Fixed
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

160721A0002RS    
ACB AE4000-SWA 3P 4000A 100kA Fixed
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

160801A00031M    
ACB AE4000-SW 3P 4000A 130kA Fixed
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại cố định

160831A0001E7    
ACB AE5000-SW 3P 5000A 130kA Fixed
3P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại cố định

160861A0001GX    
ACB AE6300-SW 3P 6300A 130kA Fixed
3P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại cố định

160011A00002C    
ACB AE630-SW 4P 630A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 630A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160111A00006K    
ACB AE1000-SW 4P 1000A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160211A0000BB    
ACB AE1250-SW 4P 1250A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160311A0000K8    
ACB AE1600-SW 4P 1600A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160431A0000T6    
ACB AE2000-SWA 4P 2000A 65kA Fixed
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại cố định

160411A0000QF    
ACB AE2000-SW 4P 2000A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

160511A0000ZG    
ACB AE2500-SW 4P 2500A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

160611A000173    
ACB AE3200-SW 4P 3200A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

160731A0001BN    
ACB AE4000-SWA 4P 4000A 85kA Fixed
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại cố định

160411A0004WS    
ACB AE2000-SW 4P 2000A 100kA Fixed
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

160511A0004WT    
ACB AE2500-SW 4P 2500A 100kA Fixed
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

160611A000173    
ACB AE3200-SW 4P 3200A 100kA Fixed
4P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

160611A0002RR    
ACB AE4000-SWA 4P 4000A 100kA Fixed
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại cố định

160811A00042D    
ACB AE4000-SW 4P 4000A 130kA Fixed
4P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại cố định

160841A0001EY    
ACB AE5000-SW 4P 5000A 130kA Fixed
4P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại cố định

160871A0004VF    
ACB AE6300-SW 4P 6300A 130kA Fixed
4P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại cố định

160001A0002QM    
ACB AE630-SW 3P 630A 65kA Drawout
3P, Dòng định mức: 630A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

160101A00003N    
ACB AE1000-SW 3P 1000A 65kA Drawout
3P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

160201A000086    
ACB AE1250-SW 3P 1250A 65kA Drawout
3P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

160301A0000E9    
ACB AE1600-SW 3P 1600A 65kA Drawout
3P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

160421A0000RG    
ACB AE2000-SWA 3P 2000A 65kA Drawout
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

160401A0001TV    
ACB AE2000-SW 3P 2000A 85kA Drawout
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

160501A0000UU    
ACB AE2500-SW 3P 2500A 85kA Drawout
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

160601A000123    
ACB AE3200-SW 3P 3200A 85kA Drawout
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

160721A00018Y    
ACB AE4000-SWA 3P 4000A 85kA Drawout
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

160401A0005QG    
ACB AE2000-SW 3P 2000A 100kA Drawout
3P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại di động

160501A0005QH    
ACB AE2500-SW 3P 2500A 100kA Drawout
3P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại di động

160601A00041D    
ACB AE3200-SW 3P 3200A 100kA Drawout
3P, Dòng định mức: 3200A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại di động

160721A00041F    
ACB AE4000-SWA 3P 4000A 100kA Drawout
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 100kA/440VAC, Loại di động

160801A0005NY    
ACB AE4000-SW 3P 4000A 130kA Drawout
3P, Dòng định mức: 4000A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại di động

160831A0002Z4    
ACB AE5000-SW 3P 5000A 130kA Drawout
3P, Dòng định mức: 5000A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại di động

160861A0002Z5    
ACB AE6300-SW 3P 6300A 130kA Drawout
3P, Dòng định mức: 6300A, Dòng cắt: 130kA/440VAC, Loại di động

160011A000029    
ACB AE630-SW 4P 630A 65kA Drawout
4P, Dòng định mức: 630A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

160111A00006C    
ACB AE1000-SW 4P 1000A 65kA Drawout
4P, Dòng định mức: 1000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

160211A0000B0    
ACB AE1250-SW 4P 1250A 65kA Drawout
4P, Dòng định mức: 1250A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

160311A0000JQ    
ACB AE1600-SW 4P 1600A 65kA Drawout
4P, Dòng định mức: 1600A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

160431A0000SZ    
ACB AE2000-SWA 4P 2000A 65kA Drawout
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 65kA/440VAC, Loại di động

160411A0000Q3    
ACB AE2000-SW 4P 2000A 85kA Drawout
4P, Dòng định mức: 2000A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

160511A0002QN    
ACB AE2500-SW 4P 2500A 85kA Drawout
4P, Dòng định mức: 2500A, Dòng cắt: 85kA/440VAC, Loại di động

 

Liên hệ đặt hàng: 0984 250 964

Sản phẩm đã xem

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Zalo TB HYDRO Việt Nam 0984250964
Lên đầu trang